บริษัท แอลเมทไทย จำกัด
     
 
 
ร่วมงานกับเรา
 
ตำแหน่งงานที่ต้องการ
 

 
ตำแหน่งงานที่ต้องการ
 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)
1 อัตรา

รายละเอียดของงาน

- กำกับดูแลการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

- จัดทำรายงาน (จปว) ส่งหน่วนงานราชการ

- ตรวจสอบและค้นหาอันตรายในพื้นที่การทำงาน พร้อมทั้งเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาและป้องกัน

- จัดอบรมเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

- จัดให้มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมด้านการทำงาน  เรื่องสารเคมี  แสง  เสียง  ความร้อน

- ตรวจสอบ และเสนอแนะข้อกฏหมายเรื่องความปลอดภัย

- จัดให้มีการซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟประจำปี

- จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานตามปัจจัยเสี่ยง

- หน้าที่อื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย / หญิง

- อายุ 25 ปี ขึ้นไป

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  สาขา  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

- สามารถใช้คอมพิมเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี

- ซื่อสัตย์ , ขยัน , อดทน , มีมนุษย์สัมพันธ์ดีสมัครงานออนไลน์

 
 
บริษัท แอลเมทไทย จำกัด