บริษัท แอลเมทไทย จำกัด
     
 
 
ร่วมงานกับเรา
 
ตำแหน่งงานที่ต้องการ
 

 
ตำแหน่งงานที่ต้องการ
 
QMR
1 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- รับผิดชอบและบริหารงานด้านคุณภาพระบบ ISO9001 , ISO14001 , IATF16949

 

คุณสมบัติิ

- เพศ ชาย / หญิง  อายุ 35 ปี ขึ้นไป

- วุฒิปริญญาตรี  สาขาบริหารธุรกิจ หรือ สาขา อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ด้าน QMR อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป

- ผ่านการอบรม ISO9001:2015 , ISO14001:2015 , IATF16949:2016

- สามารถสื่อสารพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤได้เป็นอย่างดีสมัครงานออนไลน์

 
 
บริษัท แอลเมทไทย จำกัด