บริษัท แอลเมทไทย จำกัด
     
 
 
ร่วมงานกับเรา
 
ตำแหน่งงานที่ต้องการ
 

 
ตำแหน่งงานที่ต้องการ
 
Sales Executive
1 Position

รายละเอียดของงาน

- ขายงานอลูมิเนียม

- ดูแลงานในโครงการให้ได้ตามตารางเวลาที่กำหนด

- รักษาและเพิ่มปริมาณลูกค้ารายใหม่ ขยายตลาด( ผู้ติดตั้ง )

- ติดต่อ/ประสานงานกับลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจ

- พบ ARECHITECT เพื่อวาง SPEC และ ให้รู้จักบริษัทฯ

- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย/หญิง อายุ 25ปีขึ้นไป

- วุฒิปริญญาตรี ( สาขาวิศวกรรม , สาขาการตลาด หรือ ในสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปในสายงานขาย

- มีความรู้พื้นฐานงานด้านกระจก และ งานอลูมิเนียม จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

- สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการโต้ตอบ e-mail และสื่อสารได้ พอใช้

- มีรถยนต์เป็นของตัวเอง

 สมัครงานออนไลน์

 
 
บริษัท แอลเมทไทย จำกัด