บริษัท แอลเมทไทย จำกัด
     
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
 
 
ข่าวกิจกรรม
กรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ รับมอบเกียรติบัตร จาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
อบรมหลักสูตร : International Automotive Task Force IATF 16949:2016 วันที่ 15-18 พ.ค. 2561
TPM MODEL โครงการพัฒนาทีมต้นแบบ
เทศกาลวันสงกรานต์ วันที่ 12 เม.ย. 2561
งานครบรอบ 60 ปี KASEM GROUP วันที่ 25 มี.ค. 2561
วันตรุษจีน วันที่ 16 ก.พ. 2561
มอบเงินบริจาคสมทบทุน สร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา วันที่ 24 ม.ค. 2561
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 10 ม.ค. 2561
ทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในวันปีใหม่ วันที่ 9 ม.ค. 2561
ดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ วันที่ 15 ธ.ค. 2560
การขับรถ Forklift อย่างปลอดภัยและถูกวิธี วันที่ 6 ต.ค. 2560
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น วันที่ 14 ก.ย. 2560
ทบทวนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ปั้นจั่น วันที่ 6 ก.ย. 2560
การพัฒนาตนเองเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ วันที่ 3 ส.ค. 2560
ทบทวนระเบียบข้อบังคับ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน พ.ค. - มิ.ย. 2560
กิจกรรมทางศาสนา วันที่ 29 มิ.ย. 2560
อบรม : Communication วันที่ 6 มิ.ย. 2560
กิจกรรมทางศาสนา วันที่ 3 มิ.ย. 2560
เทศกาลวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย วันที่ 12 เม.ย. 2560
อบรม : QCC เดือน มี.ค. - เม.ย. 2560
โครงการอบรม : เพิ่มผลผลิต ม.ค. - มิ.ย. 2560
โครงการฝึกอบเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานของบริษัทฯ
อบรมหลักสูตร ISO 14001 : 2015
อบรมหลักสูตร ISO 9001 : 2015
อบรมหลักสูตร การประยุกต์ใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม
อบรมหลักสูตร 5 ส. ประจำปี 2559
อบรมหลักสูตร เทคนิคและทักษะการสอนงานแบบ OJT
อบรมหลักสูตร หัวหน้างานแนวใหม่ ( Neo Manager )
 
 
บริษัท แอลเมทไทย จำกัด