บริษัท แอลเมทไทย จำกัด
     
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
 
 
โครงการทวิภาคี บริษัท แอลเมทไทย จำกัด ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (จ.นครปฐม)

โครงการ นักศึกษาฝึกงานระบบทวิภาคี เมื่อ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 คณะอาจารย์และนักศึกษาให้เกียรติมาเยี่ยมชมโรงงาน โดยมีคุณวิฑูร ทวีสกุลชัย กรรมการผู้จัดการให้การต้อนรับในวันดังกล่าว

 
 
บริษัท แอลเมทไทย จำกัด