บริษัท แอลเมทไทย จำกัด
     
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
 
 
กรรมการผู้จัดการให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

เมื่อ วันที่ 11 สิงหาคม 2559 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล มาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 1 สมุทรปราการ โดยมีคุณวิฑูร ทวีสกุลชัย กรรมการผู้จัดการให้การต้อนรับ และบรรยายกิจการของบริษัทฯ

 
 
บริษัท แอลเมทไทย จำกัด