บริษัท แอลเมทไทย จำกัด
     
 
 
ผลงาน
 
อาคารสำนักงาน
อาคารสาธารณะ/ศูนย์การค้า
โครงการที่พักอาศัย
สถาบันการศึกษา
โรงงานอุตสาหกรรม
ผลงานอื่นๆ
 
The prestigious high - rise buildings are supplied by quality of Amet Thai
Elephant Tower Bangkok Thailand
 
อาคารสำนักงาน
         
อาคารชำนาญเพ็ญชาติ บิสิเนส เซนเตอร์ ซี ที ไอ ทาวเวอร์ หะรินธร ทาวเวอร์ ไอซีเอฟ ทาวเวอร์ II แกรนด์อัมรินทร์ ทาวเวอร์ II
         
         
ธนาคารทหารไทย จำกัด ชาญอิสระ ทาวเวอร์ II เศรษฐีวรรณ ทาวเวอร์ อาคารเลค รัชดา ออฟฟิส คอมเพล็กซ์ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
         
       
กรีน ทาวเวอร์ การบินไทย      
         
         

 บริษัท แอลเมทไทย จำกัด รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจในคุณภาพสินค้าีเพื่อใช้ในการก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ที่มีชื่อเสียงเหล่านี้

1. SIAM COMMERCIAL BANK-HEAD OFFICE.
2. C.T.I. PLAZA.
3. SATHORN CITY TOWER.
4. RASA TOWER .
5. CENTRAL CITY BANGNA TOWER.
6. GEM TOWER.
7. SAENG THONG TOWER.
8. U.M. TOWER.
9. MUNGTHONG THANEE.
10. SUN TOWER II.
11. BANK OF AYUDHYA-HEAD OFFICE.
12. DONMUANG INTERNATIONAL AIRPORT.
13. ETHIPIA INTERNATIONAL AIR PORT.
14. DONMUANG DOMESTIC AIR PORT.
15. ACCADEMY COMMON (MEIJI U).
16. ROPPONGI 3.
17. SHIODOME.
18. KENMIN KYOSAI.
19. KOTOHIRA.
20. MUROMACHI MITSUI.
21. SHIBAURA KOGYO.
22. TOKYO BUILDING.
23. MITSUBISHI SHOUJI.
24. CENTRAL WORLD TOWER.

 
 
บริษัท แอลเมทไทย จำกัด