บริษัท แอลเมทไทย จำกัด
     
 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
 
ประวัติบริษัท
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
โครงสร้างหน่วยงาน
ทำเนียบผู้บริหาร
 
 
พันธกิจ

1. มุ่งมั่นผลิตและสร้างผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมที่มีคุณภาพและตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

2. สามารถส่งมอบสินค้าและบริการได้ตามกำหนดเวลา

3. สร้างเสริมสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าและสังคมอย่างยั่งยืน

4. มีผลประกอบการที่ดี เป็นที่น่าพอใจสำหรับผู้ลงทุน

5. ยกระดับความรู้ ความสามารถของพนักงาน ด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยี

 
 
บริษัท แอลเมทไทย จำกัด