บริษัท แอลเมทไทย จำกัด
     
 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
 
ประวัติบริษัท
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
โครงสร้างหน่วยงาน
ทำเนียบผู้บริหาร
 
 
วิสัยทัศน์

 

"แอลเมทไทยมุ่งมั่นผลิต ส่งมอบผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมที่มีคุณภาพ
ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย
และรับผิดชอบต่อสังคม"

  Almet Thai Limited is one of top aluminum producers in ASEAN. With over 40 years of experiences in the industry, Almet Thai received technological transfer from Alcal of Canada and Nippon Light Metal of Japan, which enabled the company to produce world-class quality aluminum products that are well recognized by all industrial sectors.

Besides supplying aluminum products to building and construction sector. Almet Thai is also a top provider of extrusion products for automobile, electronics and electrical industries. Our business philosophy is not only to produce products that serve needs of the customers. but also to continue researching  and developing to achieve excellence in all aspects of our business. Almet Thai places high significance on quality standard at all stages of the entire production process. We believe in the needs to provide all levels of our personel with training and development to enhance their work proficiency, as well as their moral and ethical conducts.

Since our founding. Almet Thai has always recognized the significance of social improvement and environment conservation. We all believe that business can grow side by side with a healthy society and community, which will in turn lead to a sustainable wellness and ropsperity of both business and the society at large G2gbet

 

 

 

 
 
บริษัท แอลเมทไทย จำกัด