บริษัท แอลเมทไทย จำกัด
     
 
 
ผลิตภัณฑ์และบริการ
 
Architecture
Industrial
Standard
 

 
Architecture

          ในการก่อสร้างอาคารสูงระฟ้าทั้งในกรุงเทพมหานครและในต่างประเทศ   ต่างให้ความวางใจในผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมเส้น ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพของ แอลเมทไทย เช่น กรอบอลูมิเนียมประตู หน้าต่าง และผนังม่านกระจก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตอลูมิเนียมเส้นหน้าตัด สำหรับโครงการ ไทเป 101 ซึ่งเป็นตึกที่สูุงที่สุดในโลก

          ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมเส้นของบริษัท แอลเมทไทย ผลิตด้วยวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง จากประเทศแคนาดาและออสเตรเลีย ด้วยเทคโนโลยี ีที่ทันสมัย แอลเมทไทยสามารถสร้างแบบพิมพ์ที่ใช้ได้ดีเยี่ยมมากว่า 200 แบบพิมพ์ต่อ เดือน ทั้งนี้การสร้างแบบพิมพ์ และการแก้ไขแบบพิมพ์ ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการผลิตเพื่อให้ได้อลูมิเนียมเส้นที่มีคุณภาพสูง และมีประสิทธิภาพในการใช้งาน สล็อตเว็บตรง
          
           ปัจจุบัน แอลเมทไทย ยังมีเครื่องรีดระบบอัตโนมัติ ขนาด 3,000 ตันที่ใหญ่ และทันสมัยที่สุดในภาึคพื้น เอเชียอาเคย์  พร้อมกันนี้ แอลเมทไทย ได้ขยายกำลังการชุบเพิ่ม ขึ้นถึง 1,000 ตันต่อเดือน เพื่อให้ทันต่อความต้องการ ของตลาด การใช้อโนดิึคฟิล์ม กระบวนการชุบ ด้วยไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยให้ผิวหน้าของอลูมิเนียม เส้นได้รับการป้องกันจากการสึกกร่อนได้อย่างสมบูรณ์ และมีความสวยงามเป็นเลิศ
           นอกจากนี้ แอลเมทไทย ยังได้นำเทคโนโลยีที่เรียกว่า "ยูนิคอล เพาเวอร์ ซัพพลาย" มาใช้กับกระบวน การชุบสี "อะโนล็อค" เพื่อควบคุมแต่ละกลุ่มสีให้ สวยงาม และสม่ำเสมอ เป็นสีเดียวกันตลอดทั้งเส้น ถึงแม้ว่าจะชุบต่างครั้งกัน
          
           แอลเมทไทยยังได้เพิ่มสายการผลิตอลูมิเนียมพ่นสีแบบใหม่ขึ้น ซึ่งทำให้ได้อลูมิเนียมเส้นรูปหน้าตัดที่มีสีหลากหลายมากขึ้น โดยใช้สีน้ำชนิด ฟลูโอโรคาร์บอน(PVDF) และสีฝุ่น (Powder Coating) ทั้งนี้เป็นการเพิ่มจากกรรมวิธีการชุบสี ที่มีอยู่เดิมแล้ว ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมของแอลเมทไทย ได้รับการตรวจสอบคุณภาพทุกขึ้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้องได้มาตรฐานของประเทศอเมริกา หรือญี่ปุ่น ตามประสงค์ของลูกค้า หลังจากนั้นก็จะถูกบรรจุ อย่างประณีตเพื่อส่งมอบให้ลูกค้าทั้งภายในและต่างประเทศ

 

 
 
บริษัท แอลเมทไทย จำกัด