บริษัท แอลเมทไทย จำกัด
     
 
 
ผลิตภัณฑ์และบริการ
 
Architecture
Industrial
Standard
 
 
Standard

          บริษัท แอลเมทไทย ผลิตรูปแบบของอลูมิเนียมเส้นหน้าตัดมาตรฐาน เืพื่อใช้ในวงการอุตสาหกรรม , ก่อสร้าง , เฟอร์นิเจอร์ และอื่น ๆ ซึ่งสามารถผลิตได้หลากหลายรูปแบบ และชนิดของอลูมิเนียมตามการใช้งาน เช่น อัลลอย 6063 , 6061 , 1050 และ 6106

 
 
บริษัท แอลเมทไทย จำกัด