บริษัท แอลเมทไทย จำกัด
     
 
 
ผลิตภัณฑ์และบริการ
 
Architecture
Industrial
Standard
  
Industrial

บริษัท แอลเมทไทย มีความภูมิใจที่เป็นผู้ผลิตอลูมิเนียมเส้นหน้าตัด สำหรับใช้ในวงการอุตสาหกรรมต่าง ๆ ให้กับบริษัทชั้นนำทั้งภายในประเทศไทย และต่างประเทศทั่วโลก อาทิ เช่น

อุตสาหกรรมอิเล็กโทรนิค

       •  ชิ้นส่วนที่ใช้ทำโครงของเครื่องเล่น MP3

       •  ชิ้นส่วนที่ใช้ทำโครงของเครื่องเล่น MACMINI

       •  ชิ้นส่วนที่ใช้ทำเป็นตัวระบายความร้อนของเครื่องใช้ไฟฟ้า ต่าง ๆ 

       •  ชิ้นส่วนที่ใช้ทำเป็นชั้นสำหรับวางโทรทัศน์

 

อุตสาหกรรมรถยนต์

      •  ท่อบรรจุน้ำยาประกอบกับตัวระบายความร้อนของเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ 

      •  บันไดด้านข้างของรถบรรทุก (SIDE STEP) 

      •  โครงสร้างของรถบรรทุก รถตู้แห้ง และรถตู้เย็น 

      •  โครงล้อรถจักรยาน

      •  กันชน สำหรับรถบรรทุก 

      •  โครงสร้างตัวบรรทุกสัมภาระบน หลังคารถยนต์ 

 

อุตสาหกรรมไฟฟ้า

       •  อลูมิเนียมสำหรับใช้เป็นตัวนำไฟฟ้า (BUS BAR)

       •  อลูมิเนียมสำหรับใช้เป็นโคมไฟสนาม บาคาร่า

 
 
บริษัท แอลเมทไทย จำกัด